Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Czcionka:

PODSTAWOWE INFORMACJE O OŚRODKU


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale powstał na podstawie:
Uchwały Nr X/51/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skale z dnia 25 kwietnia 1990 r  w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy  Społecznej  na terenie Miasta i Gminy Skała. Na podstawie art. 58 pkt.1 Ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego / Dz. U. 1988 r. Nr 26. poz. 183/ Rada Narodowa uchwala co następuje:

1. Powołuje się Miejsko Gminny Ośrodek Opieki Społecznej jako jednostkę budżetową z siedzibą w Skale.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Opieki Społecznej przejmuje zadania Działu Służb Społecznych ZOZ w Skale oraz zadania  i kompetencje Urzędu Miasta i Gminy w Skale w zakresie opieki społecznej.
3. Dla Organizacji Ośrodka Opieki Społecznej celem jest wydzielenie z ZOZ Kraków  Przychodni Rejonowej w Skale i przekazanie zadań Radzie Narodowej Miasta i Gminy Skała.

Oraz na Uchwale Nr II/14/98 Rady miejskiej w Skale z dnia 15 grudnia  1998 r  w sprawie powołania jednostki budżetowej- Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale. Działając na podstawie art.6  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym / tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13. poz. 174/  Rada Miasta w Skale uchwala co następuje:
1. Z dniem 01 stycznia 1999 r powołuje się jednostkę budżetową Miejsko Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Skale.

2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Skała, Ośrodek znajduję się przy ul. Szkolnej 4.


CEL I DZIAŁANIA OŚRODKA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu: umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracje ze środowiskiem, poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Działania placówki zmierzać powinny do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna placówki polega w szczególności na:
1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2. pracy socjalnej;
3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale współpracuje z:
1. Gminą - ewidencja ludności, podatki,
2. Samorządami  Miasta  Skała i poszczególnych sołectw.
3. Instytucjami i organizacjami społecznymi i pozarządowymi.
4. Placówkami edukacyjnymi.
5. Sądem - prawnikami.
6. Zakładami energetycznymi, gazowymi.
7. Zakładami pogrzebowymi.
8. Policją
9. Sklepami
10. Związkami wyznaniowymi

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny