Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Czcionka:

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r nr 180 poz.1493, ze zmianami), która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2010 roku do zadań własnych gminy włączono tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych.

Gmina poprzez Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Art. 9a ust. 15 cytowanej ustawy obliguje Radę Miasta i Gminy do podjęcia uchwały określającej tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy i działa na podstawie porozumień zawartych między Burmistrzem, a instytucjami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, których działania mają na celu rozwiązywanie w indywidualnych przypadkach problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez diagnozowanie problemu, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego składającego się z przedstawicieli różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pozwala na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań pomocowych ukierunkowanych na rzecz ofiar przemocy oraz środowisk zagrożonych przemocą.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny