Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

Utworzono dnia 19.10.2017

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Realizacja indywidualnych treningów.

czytaj dalej na temat: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

Utworzono dnia 19.10.2017

 

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Skała szansą dla wszystkich” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, z zakresu:

 

 1. Warsztat –„Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach”. Liczba osób – 16

Termin realizacji- 09-10.11.2017, ilość godzin - 16.

       b. Warsztat „Radzenie sobie ze stresem”, Liczba osób – 17, Termin realizacji - 09-10.11.2017, ilość godzin – 16.

 1. Warsztat –„ Asertywność”, Liczba osób – 17, Termin realizacji - 11,12 listopada 2017, ilość godzin – 16.

 2. Trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Liczba osób - 16, Termin realizacji - 11,12 listopada, ilość godzin – 16.

czytaj dalej na temat: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Utworzono dnia 28.09.2017

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Skała szansą dla wszystkich” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, z zakresu:

 

 1. Warsztat –„Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach”. Liczba osób – 16

Termin realizacji- 09-10.11.2017, ilość godzin - 16.

 

Zakres wsparcia – wyrażanie emocji. Kontrola negatywnych emocji – złość, gniew, wściekłość”- kształtowanie umiejętności odróżniania akceptowanych i nieakceptowanych społecznie sposobów wyrażania emocji/uczuć, uświadomienie, że „złe” emocje to nic nadzwyczajnego i że można sobie z nimi poradzić, poznanie sposobów radzenia sobie z takimi emocjami, jak złość, gniew czy wściekłość, uświadomienie prawa do wyrażania złości, poznanie bezpiecznych sposobów radzenia sobie ze złością.

 

 1. Warsztat „Radzenie sobie ze stresem”, Liczba osób – 17, Termin realizacji - 09-10.11.2017, ilość godzin – 16.

 

Zakres wsparcia - przybliżenie znaczenia słowa „stres”, zastanowienie się, dlaczego pewne sytuacje w naszym życiu są stresujące, pokazanie sposobów radzenia sobie ze stresem, zdefiniowanie, czym jest stres, odróżnienie stresu od innych stanów emocjonalnych, np. od złości czy zdenerwowania, pokazanie, jakie mogą być objawy stresu – fizjologiczne (czyli dotyczące naszego ciała), w sferze emocji, poprawności myślenia i zachowania, kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania w sytuacjach stresowych i analizowania swoich odczuć, omówienie czynników, które mogą powodować reakcję stresową w nowym środowisku.

 

 1. Warsztat –„ Asertywność”, Liczba osób – 17, Termin realizacji - 11,12 listopada 2017, ilość godzin – 16.

 

Zakres wsparcia - uświadomienie, czym jest postawa asertywna, wyodrębnienie zachowań: agresywnych, uległych i asertywnych, uświadomienie, w których sytuacjach nasze zachowanie wymaga zmiany, rozpoznanie własnych emocji w różnych sytuacjach.

 

 1. Trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej, Liczba osób - 16, Termin realizacji - 11,12 listopada, ilość godzin – 16.

 

Zakres wsparcia: trening polegający na doskonaleniu umiejętności przekazywania informacji, głównie o postawach interpersonalnych, w tym dominacji, życzliwości, przy wykorzystaniu mimiki, tonu głosu, gestów, postawy ciała i sposobu wykorzystywania przestrzeni osobiste, nauka inicjowania, podtrzymywania i kończenia rozmowy oraz do zapoznania się uczestników zajęć z regułami konwersacji, publicznych wystąpień lub prowadzenia zebrań.

 

czytaj dalej na temat: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Utworzono dnia 28.09.2017

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej.

 

Szczegółowy zakres usługi:

Przejazd na trasie tam do 150 kilometrów w dniu 09.11.2017 dla maksymalnie 69 osób.

Przejazd na trasie powrót do 150 kilometrów w dniu 12.11.2017 dla maksymalnie 69 osób.

czytaj dalej na temat: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Utworzono dnia 27.09.2017

I. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja indywidualnych treningów.

 

czytaj dalej na temat: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

Utworzono dnia 11.09.2017

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej.

 

Szczegółowy zakres usługi:

Przejazd na trasie tam do 150 kilometrów w dniu 30.09.2017 dla maksymalnie 69 osób.

Przejazd na trasie powrót do 150 kilometrów w dniu 03.10.2017 dla maksymalnie 69 osób.

czytaj dalej na temat: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

Utworzono dnia 06.09.2017

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Skała szansą dla wszystkich” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, z zakresu:

 

 1. Warsztat Samoocena. Czy lubię siebie. Bilans mocnych i słabych stron”, Liczba osób – 18 Termin realizacji 30-09 – 01.10.2017, ilość godzin 16.

Zakres wsparcia: Kształtowanie umiejętności mówienia o sobie, przełamywanie lęku związanego z mówieniem na forum grupy, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, określanie swoich zainteresowań oraz uzdolnień, budowanie umiejętności prezentowania siebie, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania mocnych i słabych stron, uświadomienie, że są takie czynności, które niepełnosprawność utrudnia czy wręcz uniemożliwia oraz takie, w wykonaniu których zupełnie nie przeszkadza, rozwijanie kreatywności.

 

 1. Warsztaty „rozwoju osobistego”, Liczba osób – 15, Termin realizacji 30.09-01.10.2017, ilość godzin 16.

Zakres wsparcia: Warsztaty inspirują do poszukiwań i odkrywania siebie, dają wiedzę i praktyczne umiejętności. Pozwalają uczyć się i doświadczać, zadawać pytania i szukać odpowiedzi. Charakter grupowy jak i indywidualny warsztatów, pozwala rozwijać szeroki wachlarz umiejętności społecznych.

 

 1. Warsztaty: „Umiejętność stawiania sobie realistycznych celów”, Liczba osób – 16, Termin realizacji 02-03.10.2017, ilość godzin 16.

Zakres wsparcia: uczenie i doskonalenie umiejętności stawianie sobie w życiu celów możliwych do zrealizowania, budowanie umiejętności adekwatnej oceny swojego potencjału.

 

 1. Trening nawyków celowej aktywności, Liczba osób – 17, Termin realizacji 02-03.10.2017, ilość godzin 16.

Zakres wsparcia: Nabycie umiejętności społecznych z zakresu motywacji. Osoba, która ukończy warsztaty będzie lepiej radziła sobie w sytuacji ekspozycji społecznej, poznając reguły funkcjonowania społecznego. Dokona także rozwoju asertywności dzięki czemu cały proces aktywizacji społecznej będzie przebiegał skuteczniej. Trening oprócz grupowych zajęć zawiera indywidualne spotkania z terapeutą, które w założeniach mają zintensyfikować funkcjonowanie beneficjenta w zakresie motywacji.

 

czytaj dalej na temat: PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Utworzono dnia 23.08.2017

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja usługi transportowej.

 

Szczegółowy zakres usługi:

Przejazd na trasie tam do 150 kilometrów w dniu 30.09.2017 dla maksymalnie 69 osób.

Przejazd na trasie powrót do 150 kilometrów w dniu 03.10.2017 dla maksymalnie 69 osób.

Zamawiający nie finansuje kosztów noclegu dla kierowcy.

czytaj dalej na temat: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Utworzono dnia 23.08.2017

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Skała szansą dla wszystkich” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, z zakresu:

 

 1. Warsztat Samoocena. Czy lubię siebie. Bilans mocnych i słabych stron”, Liczba osób – 18 Termin realizacji 30-09 – 01.10.2017, ilość godzin 16.

Zakres wsparcia: Kształtowanie umiejętności mówienia o sobie, przełamywanie lęku związanego z mówieniem na forum grupy, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, określanie swoich zainteresowań oraz uzdolnień, budowanie umiejętności prezentowania siebie, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania mocnych i słabych stron, uświadomienie, że są takie czynności, które niepełnosprawność utrudnia czy wręcz uniemożliwia oraz takie, w wykonaniu których zupełnie nie przeszkadza, rozwijanie kreatywności.

 

 1. Warsztaty „rozwoju osobistego”, Liczba osób – 15, Termin realizacji 30.09-01.10.2017, ilość godzin 16.

Zakres wsparcia: Warsztaty inspirują do poszukiwań i odkrywania siebie, dają wiedzę i praktyczne umiejętności. Pozwalają uczyć się i doświadczać, zadawać pytania i szukać odpowiedzi. Charakter grupowy jak i indywidualny warsztatów, pozwala rozwijać szeroki wachlarz umiejętności społecznych.

 

 1. Warsztaty: „Umiejętność stawiania sobie realistycznych celów”, Liczba osób – 16, Termin realizacji 02-03.10.2017, ilość godzin 16.

Zakres wsparcia: uczenie i doskonalenie umiejętności stawianie sobie w życiu celów możliwych do zrealizowania, budowanie umiejętności adekwatnej oceny swojego potencjału.

 

 1. Trening nawyków celowej aktywności, Liczba osób – 17, Termin realizacji 02-03.10.2017, ilość godzin 16.

Zakres wsparcia: Nabycie umiejętności społecznych z zakresu motywacji. Osoba, która ukończy warsztaty będzie lepiej radziła sobie w sytuacji ekspozycji społecznej, poznając reguły funkcjonowania społecznego. Dokona także rozwoju asertywności dzięki czemu cały proces aktywizacji społecznej będzie przebiegał skuteczniej. Trening oprócz grupowych zajęć zawiera indywidualne spotkania z terapeutą, które w założeniach mają zintensyfikować funkcjonowanie beneficjenta w zakresie motywacji.

czytaj dalej na temat: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Utworzono dnia 21.08.2017

 

Ogłoszenie zostało odwołane ze względu na istotny błąd w dokumentacji.

 

Opis przedmiotu usługi

Realizacja szkolenia w ramach projektu: „Gmina Skała szansą dla wszystkich” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale, z zakresu:

 

 

 1. Warsztat integracji, Liczba osób – 15, Termin realizacji: 30.09-01.10.17, ilość godzin: 16

Zakres wsparcia- budowanie zdolności współdziałania z innymi, kształtowanie umiejętności przedstawiania się innym i mówienia o sobie, utrwalanie pojęcia grupy (zespołu), którą tworzą uczestnicy warsztatów, uświadomienie pełnienia ról społecznych

 

 1. Warsztat – „Współpraca w grupie, Liczba osób – 18, Termin realizacji: 30.09-01.10.17, ilość godzin: 16

Zakres wsparcia- ćwiczenie podejmowania decyzji na drodze ogólnego porozumienia, uświadomienie procesów i ról grupowych, poznanie i zrozumienie pojęcia „współpraca”, poznanie pojęcia „cel” kształtowanie umiejętności określania celów grupowych i indywidualnych, ćwiczenie zdolności planowania kroków do osiągnięcia zamierzonego celu, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, poznanie ról, jakie pełnią ludzie w grupie, nauka pracy w grupie, kształtowanie umiejętności osiągania kompromisu, budowanie zaufania w grupie, budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w grupie, wytworzenie sytuacji współpracy, empatii i pozytywnych emocji warunkujących, kształtowanie prawidłowych zachowań

 

 1. Warsztat „samoświadomości”, Liczba osób – 17, Termin realizacji: 02.10-03.10.17, ilość godzin: 16

Zakres wsparcia - kształtowanie świadomości o samym sobie (płci, ubiorze, miejscu w rodzinie itp.), uświadomienie potencjału u uczestnika warsztatu, uświadomienie różnic między kobietą i mężczyzną, uświadomienie uczestnikom różnic i podobieństw między kobietami i mężczyznami w zakresie wykonywania różnych codziennych czynności, uświadomienie własnych trudności i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności

 

 1. Warsztat - zapoznanie z pojęciem „emocje”, Liczba osób – 16, Termin realizacji: 30.09-01.10.17, ilość godzin: 16

Zakres wsparcia- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, nauka interpretowania sytuacji w kategoriach uczuć i motywów, „Rozpoznawanie, nazywanie i panowanie nad emocjami”, rozwijanie twórczej postawy, budowanie zdolności autorefleksji.

czytaj dalej na temat: ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny